Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 52 S (2009-2010), unntatt kap. 1020 og 4020, Innst. 75 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2009 Innst. 75 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, i samsvar med forslag fra Regjeringen, enstemming vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (Kystverket).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009