Representantforslag om å sikre full barnevernsdekning

Dokument 8:21 S (2009-2010), Innst. 186 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 11.03.2010 Innst. 186 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra Kristelig Folkeparti om opptrappingsplan for å sikre full barnevernsdekning ble ikke vedtatt, men forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2010