Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 95 for 1991-92, innst. S. nr. 31 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.10.1992 Innst. S. nr. 31 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 13.11.1992