Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ( EØS-avtalen) undertegnet i Oporto 2. mai 1992 ( Registerbind over rettsakter i EØS-avtalens vedlegg) (vedlegg 1 Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) (vedlegg 2 Rettsakter omhandlet i vedleggene til Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) (vedlegg 2:1/2/3/4/7/8/9 Varer) (vedlegg 2:1A/1B/2A/2B/4/5/8A/8B/8C, 9/12/12 pkt.D) (vedlegg 2:10 Tjenester og kapital) (vedlegg 2:11 Personer) (vedlegg 2:12 Andre samfunnspolitiske spørsmål)

St.prp. nr. 100, innst. S. nr. 248 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.09.1992 Innst. S. nr. 248 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.09.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.10.1992