Representantforslag om utarbeidelse av en handlingsplan for CO2-fangst

Dokument 8:26 S (2009-2010), Innst. 145 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Knut Arild Hareide, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 11.02.2010 Innst. 145 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti - om at det skal utarbeides en handlingsplan for CO2-fangst og lagring fra store punktutslipp i industrien. Forslaget ble kun støttet av representantene fra Kristlig Folkeparti, og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 18.02.2010