Representantforslag om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker

Dokument 8:27 S (2009-2010), Innst. 131 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Elisabeth Vik Aspaker, Linda C. Hofstad Helleland Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.02.2010 Innst. 131 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2010