Endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike

Prop. 58 S (2009-2010), Innst. 117 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2009 Innst. 117 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til Regjeringens forslag om å sette i kraft en protokoll med tilleggsprotokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Østerrike.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.01.2010