Samtykke til ratifikasjon av a) en Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol, og b) en Avtale om EFTA-statenes faste komite, begge undertegnet i Oporto 2. mai 1992 ( EØS)

St.prp. nr. 101, innst. S. nr. 247 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (vedlegg til pkt. a og b) ( EØS-avstemning) Innstilling avgitt 29.09.1992 Innst. S. nr. 247 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.09.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.10.1992