Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret

Prop. 56 S (2009-2010), Innst. 188 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2010 Innst. 188 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig bifalt at Forsvarsdepartementet i 2010 kan starte opp et investeringsprosjekt for å fremskaffe en kommunikasjonssatelitt til Forsvaret i et materiellsamarbeid med Spania, innenfor en kostnadsramme på 982 mill. kroner

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2010