Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2010 Innst. 180 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsmeldingen var en tilbakemelding som Stortinget tidligere hadde bedt om, og som ga Stortinget anledning til å gi synspunkter på meldingens gjennomgang av den statlige tilsynsvirksomheten som har hjemmel i særlov. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2010