Utviklingstrekk i Nord-Sør forholdet og Norges samarbeid med utviklingslandene

St.meld. nr. 51 for 1991-92, innst. S. nr. 195 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. S. nr. 195 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1993