Representantforslag om abortforebyggende tiltak

Dokument 8:36 S (2009-2010), Innst. 195 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 18.03.2010 Innst. 195 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet flere forslag fra Kristelig Folkeparti om abortforebyggende tiltak for å halvere aborttallene innen 2012. Noen av forslagene fikk tilslutning fra Fremskrittspartiet og Høyre, men ble nedstemt med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2010