Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1991 ( NATO)

St.meld. nr. 46 for 1991-92, innst. S. nr. 136 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 22.04.1993 Innst. S. nr. 136 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993