Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om iverksetting av et omfattende behandlingsprogram for vedlikeholdsbehandling av opiatmisbrukere med metadon

Dokument nr. 8:9 for 1991-92, innst. S. nr. 121 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 30.03.1993 Innst. S. nr. 121 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1993