Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey, Kristin Halvorsen og Erik Solheim om å be Regjeringen arbeide for reformer i Verdensbanken og det Internasjonale Pengefondet ( IMF)

Dokument nr. 8:10 for 1991-92, innst. S. nr. 93 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Kristin Halvorsen, Paul Chaffey Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 28.01.1993 Innst. S. nr. 93 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1993