Forslag fra stortingsrepresentant Paul Chaffey om produksjon og eksport av våpen og militært materiell

Dokument nr. 8:24 for 1991-92, innst. S. nr. 88 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Paul Chaffey Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse ) ( vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 13.01.1993 Innst. S. nr. 88 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.01.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1993