Representantforslag om endring av folketrygdloven

Dokument 8:42 S (2009-2010), Innst. 172 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.03.2010 Innst. 172 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson om endring av folketrygdloven slik at utenlandske statsborgere som kommer til Norge og begår kriminelle handlinger ikke får rett til medlemskap i folketrygden. Arbeidsdepartementet allerede har igangsatt arbeidet der dette ses på med sikte på avklaring og eventuelt lovendring for å begrense opparbeidelse av trygderettigheter som videreføres etter endt soning og utvisning for utenlandske borgere i norske fengsler. Resultatet av denne prosessen avventes. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2010