Forslag fra stortingsrepresentantene Petter Bjørheim, Jan Erik Fåne og Øystein Hedstrøm om tiltak for å redusere næringslivets ulemper ved skjemaveldet

Dokument nr. 8:44 for 1991-92, innst. S. nr. 65 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Erik Fåne, Øystein Hedstrøm, Petter Bjørheim Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. S. nr. 65 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1992