Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift

Dokument 8:44 S (2009-2010), Innst. 197 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.03.2010 Innst. 197 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ulf Leirstein og Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet om å gi regjeringen fullmakt til å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift i perioder med ekstraordinær høy strømpris. Forslaget ble mot stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2010