Samtykke til ratifikasjon av Avtale om EFTA-statenes parlamentarikerkomite, undertegnet i Reykjavik 20. mai 1992

St.prp. nr. 129 for 1991-92, innst. S. nr. 23 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.10.1992 Innst. S. nr. 23 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 26.10.1992