Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010

Prop. 69 S (2009-2010), Innst. 189 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2010 Innst. 189 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke utgiftene på kapittel 2010 for det norske styrkebidraget i Afghanistan i 2010, med 188 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2010