Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring)

Prop. 134 L (2009-2010), Innst. 41 L (2010-2011), Lovvedtak 2 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2010 Innst. 41 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 18.11.2010