Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2007 og 2008

Meld. St. 8 (2009-2010), Innst. 213 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.04.2010 Innst. 213 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra Regjeringen om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2007 og 2008.Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2010