Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S (2009-2010), Innst. 363 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2010 Innst. 363 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig bevilgninger på statsbudsjettet 2010 i forbindelse med lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, samt øvrige reguleringer i tråd med forslaget til ny hovedtariffavtale i staten med virkning fra 1. mai 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2010