Endringar i lov om film og videogram

Prop. 102 L (2009-2010), Innst. 274 L (2009-2010), Lovvedtak 56 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 274 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endring i lov om film og videogram. Endringen medfører at konsesjonsordningen for omsetning av videogram i næring blir opphevet. Det er også vedtatt en ny bestemmelse om aldersgrenser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010