Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

Prop. 95 L (2009-2010), Innst. 279 L (2009-2010), Lovvedtak 53 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 279 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ulike lovendringer, bl.a. at kommunene skal plikte å tilby gratis leksehjelp de fire første årene i grunnskolen. Tilbudet skal være valgfritt og gis uavhenging av om skolen bruker tradisjonelle lekser eller ikke. Andre endringer gjelder bortvisning, foreldresamarbeid, skyss til SFO, lærebøker og endring til begrepet grunnkompetanse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010