Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1992

Dokument nr. 3A, innst. S. nr. 37 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 04.11.1992 Innst. S. nr. 37 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1992