Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1992

Dokument nr. 3B, innst. S. nr. 119 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontrollkomiteen (Forslag nr. 37 i dokument nr. 3B er i Stortingets møte 19. april vedtatt sendt sosialkomiteen) Innstilling avgitt 30.03.1993 Innst. S. nr. 119 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1993