Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge

Prop. 92 S (2009-2010), Innst. 259 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.05.2010 Innst. 259 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har etter forslag fra regjeringen vedtatt ratifikasjon av luftfartsavtale mellom USA, EU og dens medlemsstater, Island og Norge. Dette vil få betydning for norske foretak med tanke på framtidig adgang til det amerikanske luftfartsmarkedet, og videre sikre norske luftfartsselskap like konkurransebetingelser som europeiske konkurrenter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2010