Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund, Jorunn Ringstad og Arne Haukvik om å bedre vilkårene for frivillig innsats og bidra til bedre samarbeid mellom offentlig og frivillig virksomhet ved at politivakthold blir gratis ved frivillige organisasjoners arrangement

Dokument nr. 8:28 (1996-97), Innst. S. nr. 207 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Haukvik, Jorunn Ringstad, Morten Lund Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 22.05.1997 Innst. S. nr. 207 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1997