Valg av medlem til Norges Banks representantskap

Innst. 133 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.02.2010 Innst. 133 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.02.2010