Forslag fra stortingsrepresentantene Tora Aasland Houg og Erik Solheim om å hindre utenlandsk oppkjøp av A/S Freia Marabou

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Tora Aasland Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 08.12.1992 Innst. S. nr. 69 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1992