Endringer i lov om merverdiavgift

Prop. 73 L (2009-2010), Innst. 194 L (2009-2010), Lovvedtak 45 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.03.2010 Innst. 194 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig i tråd med Regjeringens tilrådning vedtatt endringer i lov om merverdiavgift som innebærer at ved innenlands omsetning av klimakvoter til næringsdrivende og offentlig virksomhet har kjøper ansvaret for å beregne og betale merverdiavgift.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 26.03.2010