Representantforslag om sikkerhetsutbedringer i Telemark Fengsel, avdeling Skien

Dokument 8:69 S (2009-2010), Innst. 231 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.05.2010 Innst. 231 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om bevilgning til umiddelbar start på sikkerhetsutbedringer i Telemark Fengsel, avdeling Skien. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2010