Skattesaker mellom Norge og republikken San Marino

Prop. 76 S (2009-2010), Innst. 206 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.04.2010 Innst. 206 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag om å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og San Marino.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2010