Riksrevisjonen konstirusjonelle kontroll med departementenes forvaltningen i 1991av statens interesser i: Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger ( SIFBO). Selskapet for industrivekstanlegg ( SIVA) Den Norske Stats Husbank

Innst. S. nr. 132 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 01.04.1993 Innst. S. nr. 132 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1993