Riksrevisjonen konstirusjonelle kontroll med departementenes forvaltningen i 1991av statens interesser i: Norsk Forsvarsteknologi A/S. A/S Kongsberg Våpenfabrikk. A/S Horten Verft under avvikling. Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. A/S Olivin. Sulitjelma Bergverk A/S. Kings Bays Kull Comp. A/S. A/S Bjørnøen. Den norske Industribank A/S

Innst. S. nr. 132 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 01.04.1993 Innst. S. nr. 132 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1993