Representantforslag om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler

Dokument 8:76 S (2009-2010), Innst. 250 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.05.2010 Innst. 250 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler. Det ble fremmet seks ulike forslag bl.a. om å øke utdanningskapasiteten for narkotikahunder, økt sikkerhetskontroll ved besøk i fengsel, forbud mot besittelse av kontanter i norske fengsler og strengere sanksjoner for innsatte som bryter norsk lov. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2010