Representantforslag vedrørende ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Dokument 8:79 L (2009-2010), Innst. 228 L (2009-2010)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ketil Solvik-Olsen, Kjell Ivar Larsen, Oskar J. Grimstad, Robert Eriksson, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.05.2010 Innst. 228 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forslaget fikk tilslutning kun fra Fremskrittspartiets representanter, og ble lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2010

   Behandlet første gang i Stortinget: 10.05.2010