Representantforslag om godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy

Dokument 8:94 S (2009-2010), Innst. 277 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Kenneth Svendsen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 277 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Fremskrittspartiet har Stortinget drøftet forslag om en egen ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy. Stortinget vedtok å legge forslaget ved protokollen i samsvar med forslag fra regjeringspartiene, og da bl.a. med henvisning til at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se nærmere på om det kan etableres en nasjonal arbeidsgruppe for amatørbygde kjøretøy.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010