Endringer i bevilgninger for budsjetterminen 1992 på noen kapitler under Kulturdepartementet ( OL-94 på Lillehammer)

St.prp. nr. 16, innst. S. nr. 66 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. S. nr. 66 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1992