Representantforslag om bedre rettssikkerhet for pasienter

Dokument 8:106 S (2009-2010), Innst. 332 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 332 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra Høyre om bedre rettssikkerhet for pasienter. Forslaget fikk ikke tilslutning av flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010