Skatteavtale mellom Norge og Malawi

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2010 Innst. 256 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag om å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2010