Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk

Dokument 8:122 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Øyvind Vaksdal, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet i henhold til Forretningsordenen § 47.