Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om at det nedsettes en bredt sammensatt nasjonal helse- og omsorgskommisjon

Dokument nr. 8:10, innst. S. nr. 109 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.03.1993 Innst. S. nr. 109 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1993