II. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1993 ( oblatordningen) ( arbeidsgiveravgift) ( moms-økning) ( Widerøes Flyveselskap A/S) ( toppskatt) ( AMS) ( blå resept) ( Statens bygge- og eiendomsdirektorat, SBED, til forvaltningsbedrift)

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 11, Budsjett-innst. S. nr. II for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1992 Budsjett-innst. S. II (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1992