Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993

Budsjett-innst. S. nr. II. for 1993

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.12.1992 Budsjett-innst. S. II (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1992