Oversendelsesforslag om edrene som fortsatt ikke har rett til å ta ut foreldrepenger.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet