Representantforslag om eier- og maktforholdene i fiskerinæringen

Dokument 8:133 S (2009-2010), Innst. 100 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.11.2010 Innst. 100 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representantene fra AP, SV og Sp, har stemt imot et forslag fra representanter fra Høyre om eier-og maktforholdene i fiskerinæringen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010