Stortinget - Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10

Dato: 25.05.2010

Referatsaker

Sak nr. 16 [15:46:27]

Referat

 • 1.(369)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Laila Dåvøy og Rigmor Andersen Eide om rehabilitering (Dokument 8:131 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 2.(370)

  Samtykke til inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits om deltakinga til desse statane i arbeidet i komiteane som assisterer Europakommisjonen under Schengen-regelverket (Prop. 129 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(371)

  Endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal) (Prop. 130 L (2009–2010))

 • 4.(372)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Sandberg og Per-Willy Amundsen om å gjøre «undergraving av asylinstituttet» til en skjerpende omstendighet i straffelovgivningen (Dokument 8:134 S (2009–2010))

 • 5.(373)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Arve Kambe om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet (Dokument 8:137 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes justiskomiteen.

 • 6.(374)

  Reindriftsavtalen 2010/2011, og endringer i statsbudsjettet for 2010 m.m. (Prop. 128 S (2009–2010))

 • 7.(375)

  Norsk Hydro ASA - statlig deltakelse i kapitalforhøyelse (Prop. 131 S (2009–2010))

 • 8.(376)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke Jensen og Elisabeth Røbekk Nørve om kvoteåret (Dokument 8:132 S (2009–2010))

 • 9.(377)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke Jensen og Elisabeth Røbekk Nørve om eier- og maktforholdene i fiskerinæringen (Dokument 8:133 S (2009–2010))

 • 10.(378)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten og Trine Skei Grande om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap (Dokument 8:135 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 6–10 sendes næringskomiteen.

 • 11.(379)

  Samarbeidet i NATO i 2009 (Meld. St. 17 (2009–2010))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.